Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποιήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης αθλητικών εγακταστάσεων: 
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017) τροποποιήθηκε η διαδικασία του Ν. 2725/1999, ως προς την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ενημερώνουμε τα Σωματεία της Δύναμης μας ότι, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άδεια λειτουργίας και καταλληλότητας της έδρας τους. Ο Νόμος   (ΦΕΚ)    σε ισχύ και καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής είναι η 29 Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των όσων προβλέπει ο Νόμος, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000€ τόσο για τον ιδιοκτήτη, όσο και για το γηπεδούχο σωματείο. Σχετική  ενημερωτική επιστολή είχε σταλεί σε όλους τους Δήμους του Νομού μας, από την ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με αρ. πρωτ: 850/27.6.2017.