Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς αποφάσισε  ομόφωνα την πρόσληψη του προπονητή κ. Διομήδη Μπαχαδερογλου για την κάλυψη των αναγκών των Μικτών ομάδων της Ένωσης, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των ομάδων μας.

Η πρόσληψη θα γίνει για το χρονικό διάστημα από 16.8.2017 μέχρι 15.1.2018, εκτός αν οι ανάγκες των Μικτών ομάδων επιβάλλουν την επιμήκυνση του διαστήματος αυτού.