Τρίτη 8 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

   Η Ε.Δ./Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ενημερώνει τα σωματεία της Ένωσης μας, πως η συμμετοχή διαιτητών και βοηθών διαιτητών στη διεξαγωγή φιλικών αγώνων, κατά την περίοδο προετοιμασίας τους, γίνεται ύστερα από αίτημα τους στα γραφεία της Ε.Π.Σ.  τουλάχιστον (24) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
  Σε διαιτητές και βοηθούς  διαιτητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αγώνες χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Δ/Ε.Π.Σ  θα εφαρμόζεται ο κανονισμός της Ε.Π.Σ Καστοριάς.