Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διεθνείς μεταγραφές καθώς και οι μεταγραφές με Υποσχετική λήγουν στις 31 Αυγούσου. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγκαιρα.