Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ


  Γνωρίζουμε στα Σωματεία μας τις νέες ημερομηνίες που προβλέπονται στο «Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές», (Κανονισμός Μετεγγραφών), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, για την πραγματοποίηση των αποδεσμεύσεων, μετεγγραφών, υποσχετικών, επανεγγραφών και αρχικών εγγραφών ποδοσφαιριστών τους:

* Οι ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι και 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (υπό την

προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές).

* Οι ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 μέχρι και 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μέχρι 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

* Οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται από: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 έως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και από

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.