Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


   Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ Καστοριάς η σύνθεση της νέας Επιτροπής Διαιτησίας είναι:
Πρόεδρος - Υπεύθυνος Ορισμών, επιμόρφωσης και πολιτικής των αποτελεσμάτων : ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Αναπληρωτής Πρόεδρος-  Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης:  ΡΟΝΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Μέλος- Υπεύθυνος Αξιολόγησης, βελτίωσης της αποδοτικότητας και παρατηρητών:  ΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. εύχεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.