Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.


   Μετά από την συνεδρίαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ. Καστοριάς   που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουλίου  2018, αποφασίσθηκε η αναδιάρθρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και  των επιμέρους Επιτροπών της Ένωσης.
  Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ε.Π.Ο./Κ.Ε.Δ. πλέον η τοπική Επιτροπή Διαιτησίας πρέπει να απαρτίζεται από πρώην διαιτητές, υψηλού κύρους που έχουν πιστοποιηθεί από την Κ.Ε.Δ., ενώ στην Τεχνική Επιτροπή θα συμμετέχουν και οι Ενωσιακοί προπονητές.

ΝΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΞΕΒΑΝΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΚΟΣΚΟΣΊΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΑΜΊΑΣ: ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΈΝΙΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΊΑΣ: ΑΜΠΑΡΤΖΉΣ ΘΩΜΆΣ
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΆΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:

1. Επιτροπή Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου. 
Πρόεδρος: Δημητριάδης Γιάννης.
Μέλη: Κοσκοσίδης Ιάκωβος.
Αμπαρτζής Θωμάς.
2. Επιτροπή  Υποδομής, Στατιστικής και Ανάπτυξης. 
Πρόεδρος: Κοσκοσίδης Ιάκωβος
Μέλη: Μακρίδης Γεώργιος
Τσιμόπουλος Δημήτριος
3. Επιτροπή Προμηθειών 
Πρόεδρος: Μπότσαρης Βασίλης
Μέλη: Αμπαρτζής Θωμάς
Βασιλείου Ευγένιος
4. Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Σπύρου Σίμος
Μέλη: Ρόντσης Γρηγόριος
Κάκος Αθανάσιος
5.  Πειθαρχική Επιτροπή 
Γκίτσος Γεώργιος (Δικηγόρος)
Δημητριάδης Γιάννης
6. Επιτροπή Πρόληψης Βίας και Ασφάλειας Γηπέδων 
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Βελισάριος
Μέλη: Μπότσαρης Βασίλης
Κατσάνος Νικηφόρος
7. Επιτροπή Παρατηρητών Αγώνα. 
Πρόεδρος: Τριανταφύλλου Δημήτριος
Μέλη: Παπαδόπουλος Βελισάριος
Ιωαννίδης Θεόδωρος
8. Τεχνική Επιτροπή και Θεμάτων Προπονητών. 
Πρόεδρος: Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Μέλη: Δούμπος Νικόλαος
Προπονητής μικτών ομάδων Ε.Π.Σ.
9. Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων ΜΜΕ και Τύπου.
Τριανταφύλλου Δημήτριος
Βασιλείου Ευγένιος 
10. Επιτροπη Εκτακτων Θεμάτων
Τριανταφύλλου Δημήτριος
Ιωαννίδης Θεόδωρος.
Μπαξεβανίδης Ιωάννης
Κοσκοσίδης Ιάκωβος
Μπότσαρης Βασίλης.