Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ


Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π..Σ Καστοριάς  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Προτάσεις Μελών Ε.Ε 
3) Αναδιάρθρωση Ε.Ε
4) Αναδιάρθρωση Επιτροπών.
5) Χορηγοί Πρωταθλημάτων.
6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7) Αποφάσεις για αγωνιστικά θέματα.
8) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.
Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη άλλο θέμα θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Γραμματεία της Ένωσης.