Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Σχολή Διαιτησίας παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23-10-2017.