Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ


Καλούνται όλα τα σωματεία της δύναμης μας, να απευθυνθούν στο Δήμο που ανήκει το γήπεδο που χρησιμοποιούν, έως την Παρασκευή 13-10-2017, για να παραλάβουν την άδεια λειτουργίας του γηπέδου τους και στη συνέχεια να την καταθέσουν στη γραμματεία της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
Σχετ. : Ν 4479 Άρθρο 5 & 8 (ΦΕΚ 94 τεύχος πρώτο 29-6-2017)
   Για την Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.