Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των
μελών της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε της ΕΠΣ σε εφαρμογή του άρθρου (33) του καταστατικού  της Ένωσης καλεί τα μέλη της Ε.Ε σε τακτική συνεδρίαση  την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/10/2017 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Ενημέρωση Πρόεδρου.
3. Ενημέρωση για σχολή Διαιτησίας.
4. Επιμορφωτική ενημέρωση παρατηρητών αγώνων.
5. Θέματα αδειών αθλητικών εγκαταστάσεων.
6. Ενημέρωση ταμείου.
7.  Συζήτηση και συμπεράσματα για πρώτες αγωνιστικές. (Βελτίωση-προβλήματα) 
8. Ορισμός αγώνων κυπελλου Γ γύρου
9. Αλληλογραφία, άλλα θέματα.
Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης