Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

Κατόπιν  αιτήματος του σωματείου ΠΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ για  αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα και της συναίνεσης  του σωματείου ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ, αποφασίστηκε ο αγώνας ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ - ΠΑΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ να διεξαχθεί την Κυριακή 22-10-17 και ώρα 16:00 αντί για 15:00 που ήταν προγραμματισμένος.