Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του Καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3, του άρθρου 36 της παραγράφου 1 καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Ε.Ε. την Τετάρτη 18/10/2017  και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1) Ενημέρωση Προέδρου.
2) Εκπροσώπηση της Ένωσης στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ..
3) Επιτροπή μικτών και υποδομών (κλήρωση - έναρξη) Πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ.
4) Τεχνική επιτροπή (προτάσεις)
5) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
6) Ενημέρωση ταμείου.
7) Αλληλογραφία - διάφορα θέματα.