Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αγώνες  της Α΄ και Β΄  Κατηγορίας  θα ξεκινήσουν στις 15:30.