Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2019 - 2021

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και Ε.Π.Ο.:

   Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και Ε.Π.Ο. εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των Κανονισμών UEFA και Ε.Π.Ο. δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.
   Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς ενημερώνει όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το αναθεωρητικό σεμινάριο έκδοσης ταυτοτήτων τριετούς διάρκειας, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων που θα ισχύει από 1/1/2019 έως και 31/12/2021.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο., οι ενδιαφερόμενοι, αφού συλλέξουν όλα τους τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην Ένωση σε Ηλεκτρονική μορφή. 
Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή PDF και σε JPG και εν συνεχεία θα διαβιβασθούν στο αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Ένωσης ώστε να έχουν  πλήρη ενημέρωση.