Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Ε.Π.Ο. σε συνεργασία με την Ε.Π.Σ. Καστοριάς και με τον Σύνδεσμο Προπονητών Καστοριάς  θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων στη Καστοριά το Σάββατο 17-11-2018 και την Κυριακή 18-11-2018.
Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

Σάββατο 17-11-2018 : ώρες 11:30- 14:00 & 18:00-21:00
Κυριακή 18-11-2018 : ώρες 09:00- 14:30 & 16:00- 19:30

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν σε κλειστό χώρο.
Οι προπονητές που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι τόσο προς την Ένωση όσο και προς τον σύνδεσμο προπονητών.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 16-11-2018.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016- 40 € για τους προπονητές UEFA C' (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)
- 80 € για τους προπονητές UEFA B' (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-120 € για τους προπονητές UEFA A' (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).  
Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 -20 € για τους προπονητές UEFA C' (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-30 € για τους προπονητές UEFA B' (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
-40 € για τους προπονητές UEFA A' (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών) 

Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια -μαζί με την αίτηση συμμετοχής, το αποδεικτικό είσπραξης και αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης- να καταθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ένωση που διοργανώνει τη Σχολή.  Η έκδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης Σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Π.Ο. θα είναι δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι απαραίτητη για την έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019-2021.