Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  
Σας ενημερώνουμε ότι έως 31/12/2018 θα πρέπει όλα τα σωματεία να φροντίσουν ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές τους να προμηθευτούν το έντυπο της Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή και να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου της Ε.Π.Ο,  με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για όλες τις Ομοσπονδίες.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή, στην οποία θα καταγράφεται η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Είναι προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται μόνον στην κατοχή του. Αυτό θα προσκομίζεται στο διαιτητή του αγώνα και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στον αγώνα, δεν
συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ισχύει για ένα (1) έτος.

Η παραπάνω κάρτα, εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: α) Κλινική Εξέταση, β) Ατομικό και οικογενειακό Ιατρικό ιστορικό και γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α) Την ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία,

στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση και θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις εξετάσεις που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση.

Η εφαρμογή της Κάρτας Υγείας Αθλητή στις προπονήσεις και στους αγώνες, μετά την παράταση που δόθηκε αρχίζει από 01/01/2019.
Υπόδειγμα για την Κάρτα Υγείας, υπάρχει στην γραμματεία της Ένωσης, επίσης μπορούν τα σωματεία να το κατεβάζουν από το site της Ένωσης στην ενότητα: ΕΓΓΡΑΦΑ.

Παρακαλούνται τα σωματεία να ενημερώσουν τους ποδοσφαιριστές τους να προχωρήσουν στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες, καθώς η ημερομηνία που δόθηκε για 31/12/2018 είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

**Διευκρίνηση :  Στο σημείο που αναφέρεται  ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Π.Ο.. να γράφεται ο αριθμός δελτίου Ε.Π.Ο. του ποδοσφαιριστή.