Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  UEFA - ΕΠΟ

Από την ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ανακοινώνεται ότι η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. αρχίζει από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.

Για την έκδοση ταυτότητας τριετίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1)Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων** (προγραμματισμένη Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων τριετίας στην Καστοριά: 17 και 18/11/2018 σε αίθουσα του  HOTEL TSAMIS)
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 €
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή (epskast@yahoo.gr) στην γραμματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ (proponites@epo.gr). Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.


Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από τους προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.
**Να τονιστεί πως εάν δεν αναθεωρηθεί το δίπλωμα των προπονητών, δεν θα έχουν το δικαίωμα να βγάλουν κάρτα τριετίας με συνέπεια να μη μπορούν να εργαστούν αφού με βάση τον Κανονισμό Προπονητών UEFA και ΕΠΟ, δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.