Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ''IRIS Catering''

Παρακαλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να προσέλθουν στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ώρα : 08:45 π.μ.

Κ-14

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΡΑΤΣ
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΓΚΑΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Κ-16

ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Θ.
ΣΙΩΜΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΟΥΛΗΡΑΣ
ΠΟΥΤΙΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΗΤΑΣ
ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΖΑΡΗΣ
ΤΣΟΠΡΑΣ