Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ


Τη Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 20:00 στα Γραφεία της ΕΠΣ Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό μάθημα "OFFSIDE" απο τον Εκπαιδευτή κ. Ρόνστη Γρηγόρη

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συγκέντρωση όλων των Παρατηρητών Διαιτησίας για τη μέχρι τώρα πορεία-εξέλιξη και αξιολόγηση των Διαιτητών της Ένωσης μας.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική